Stamboom familie De Roller

Woonplaatsen


Inleiding

De leden van de familie De Roller beoefenden veelal vrije beroepen en waren niet aan één plaats gebonden (zie de verschillende parentelen). Dit geldt ook voor de aan de De Rollers verwante families. Met behulp van kaarten worden de locaties van in de stamboom genoemde gebeurtenissen getoond.

Afbeelding 1 geeft een beeld op wereldschaal. Hieruit blijkt dat men niet alleen in Nederland woonde en werkte maar ook in onder andere Indonesie, Zuid Afrika, Suriname en Noord-Amerika.

Wereldkaart met locatie gebeurtenissen
kaartlegenda
Afbeelding 1. Werelkaart met locaties van de in de stamboom genoemde gebeurtenissen (bron: genealogieonline)


Bij het verder inzoomen op Europa blijken familieleden in veel landen gewoond te hebben (zie afbeelding 2). Bij het focussen op Nederland (zie afbeelding 3) springt de Achterhoek er uit. Hier vonden bijna 4000 gebeurtenissen plaats. Een beschrijving van de woonplaatsen is door de veelheid aan gegevens en de verhuizingen niet mogelijk.

Kaart Europa met locatie gebeurtenissen
kaartlegenda
Afbeelding 2. Kaart van Europa met de in de stamboom genoemde gebeurtenissen (bron: genealogieonline)


Kaart Nederland met locatie gebeurtenissen
kaartlegenda
Afbeelding 3. Kaart van Nederland met de in de stamboom genoemde gebeurtenissen (bron: genealogieonline)

Verhuizingen

Joost de Roller (1651-1666) was jurist en burger van Groll. Hij werkte echter vanuit meerdere plaatsen zoals Groll, Bredevoort en het nu Duitse Bocholt (Boekholt). Zijn zoon Johan Henrick (1663-1718) studeerde in Dusseldorf rechten en staat hier op 23 augustus 1683 als student ingeschreven (zie afbeelding 4).

studie Johan Henrick
Afbeelding4. Inschrijving Johan Henrick te Duisburg (bron: Nederlandse Leeuw 1926 44-99.Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. ROTSCHEIDT te Essen-West)


Op 8 februari 1711 doet Johan Henrick afstand van zijn burgerrechten van Groenlo (ecal stadsbestuur Groenlo 0138-371). Hij houdt dan al enige tijd kantoor te Bredevoort waar zijn schoonvader (David van Sontsvelt) stadhouder is. Zijn weduwe, Anna Elisabeth de Roller-van Sontsvelt (1672-1736) vertrekt rond 1719 met haar drie jonge kinderen naar Amsterdam. De verkoop van hun woning in Bredevoort is aanleiding voor een proces tussen Anna Elisabeth en haar broer Willem van Sonstvelt in 1727 (Gelders Archief 0124,5768). De oudste zoon Joost Gerhard (1704-1765) blijft in Amsterdam en is makelaar in wijn. De jongste zoon David Hendrik (1706-1758) begint in Zutphen een wijnhandel (zie afbeelding 5). Dit voorbeeld maakt duidelijk dat men zeer mobiel was en zich daar vestigde waar het ondernemersklimaat gunstig was.

kleine burgerschap Zutphen voor David Hendrik de Roller
Afbeelding 5. Kleine Burgerschap Zutphen voor David Hendrikde Roller 15-10-1726 (bron: 0001 Oud-archief Zutphen, inv.nr. 844 SZU001000089_038.tjp)


De meeste gebeurtenissen die in de stamboom genoemd worden vinden in de Achterhoek plaats. Ook de herkomst van de familienaam De Roller wijst naar de Achterhoek en zoals het nu lijkt naar Borculo. Zeer waarschijnlijk liggen de roots van de De Rollers in de Achterhoek, rond Borculo.

Kaart graafschap Gelre 1660
Afbeelding 6. Kaart van het graafschap Gelre ca. 1660. De kaart is west georiënteerd (bron: Colom, Jacob Aertsz, De vyerighe colom klaer vertoonende in vyftich onderscheydene curieuse caarten de XVII. Nederlantsche Provincien, Amsterdam, ca. 1660)