Stamboom familie De Roller

Parenteel Warner Weening (Weninck)


Het parenteel van Warner Weening bevat de gegevens van Jan de Roller die met Geertrude Weening trouwt. Het is niet duidelijk wie de ouders vandeze Jan zijn. Daarom passen de gegevens van deze Jan de Roller niet in de stamboom De Roller en vallen daardoor buiten de andere parentelen. Via het parenteel Warner Weening zijn de gegevens beschikbaar.

De familie Weening is behalve aan de familie de Roller ook verwant met de familie Van Basten. Dit parenteel loopt door tot en met het huwelijk van Sibylla Weening en Hendrick van Basten. In het parenteel van Geert de Roller zijn de gegevens van Van Basten en zijn tweede vrouw Richarda de Roller opgenomen.

Parenteel van Warner Weening (Weninck)

Parenteel van Warner Weening (Weninck)

1 Warner Weening (Weninck). Warner trouwde [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo] met Annen N.N..
Kind van Warner en Annen:
1 Joost Weening (Weninck), geboren vóór 15-04-1588. Volgt 1.1.
1.1 Joost Weening (Weninck) is geboren vóór 15-04-1588, zoon van Warner Weening (Weninck) (zie 1) en Annen N.N.. Joost is overleden vóór 26-03-1621 [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo].
Beroep:
Burgemeester (te Vreden.)
Overige:
Zou ook burgemeester van Groenlo geweest zijn volgens Unser Bocholt 1962.
Joost trouwde vóór 25-04-1588 [bron: Unser Bocholt 1962, pp 20, Van Batenburg Stichting, Groenlo] met Ermgardt Agnes Imgro(u)ndt. Ermgardt is geboren vóór 25-04-1588 [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo]. Ermgardt is overleden vóór 29-03-1652 [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo].
Kinderen van Joost en Ermgardt:
1 Geertrude Weening (Weninck). Volgt 1.1.1.
2 N.N. Weening (Weninck). Volgt 1.1.2.
3 Henrica Weening (Weninck). Volgt 1.1.3.
4 Antony Weening (Weninck) [1.1.4], geboren [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo].
5 Sibylla Weening (Weninck), geboren omstreeks 1612 in Groenlo. Volgt 1.1.5.
1.1.1 Geertrude Weening, dochter van Joost Weening (Weninck) (zie 1.1) en Ermgardt Agnes Imgro(u)ndt. Geertrude is overleden na 17-10-1668 [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo]. Geertrude trouwde [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg] met Jan de Roller. Jan is geboren omstreeks 1620 in Groll.
Overige:
Zou nog een dochter zijn volgens geslachtsregister Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg, n.l. Bernardina die met ene Isendoorn getrouwd is. Dit is echter een dochter van Henrick de Roller en Maria Stennekens, zie aldaar. Hier is iets fout. Nog uitzoeken.
Kind van Geertrude en Jan:
1 Anna Sibilla de Roller, geboren omstreeks 16-?-1640 in Bocholt. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Anna Sibilla de Roller is geboren omstreeks 16-?-1640 in Bocholt [bron: Familieregister De Roller, nog controleren], dochter van Jan de Roller en Geertrude Weening (zie 1.1.1).
Notitie bij de geboorte van Anna: Ze is de dochter van Jan de Roller van Groll, zie huwelijk. Het is echter onduidelijk of dat deze jan (Johan) is die met Geertruid Weening is getrouwd. Als haar vader niet de Jan de Roller is die met Geertruid Weening is getrouwd zijn er rond 1650 zeker 3 personen die Jan de Roller heten. Om het niet te ingewikkeld te maken heb ik Anna Sibilla aan Jan en Geertruid gekoppeld. Dit moet nog gecontroleerd worden.
Anna is overleden op 16-04-1720 in ’s-Heerenberg/Baak, ongeveer 80 jaar oud [bron: Gelders Archief]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1720 [bron: R.-K. Statie BAAK 1717-1771].
Religie:
Nederduits Gereformeerd, later Rooms Katholiek. (zie huwelijk en overlijden.)
Familieregister:
pag. 98, 194.
Overige:
Familieregister De Roller zegt dat ze de dochter is van Johan de Roller en Maria Stennekes? Dit klopt niet. Hier weergegeven conform gegevens in Unser Bocholt.
Bij overlijden is ze Rooms Katholiek, kerkelijke gemeente Baak en Steenderen
16.04.1720 Baak. ROLLER, Anna-Sibilla de (vr.v.Rentmeester Crewel).
Geslachteregister Van Basten, Batenburg Van Basten Batenburg geeft aan dat Anna Sibilla en Bernardina (Berendina) zussen zijn met als ouders Jan de Roller en Geertrude Weening. Voor Anna Sibilla kan dit kloppen. Trouwregister spreekt van dochter van Jan de Roller. Bernardina is volgens geboorte register een dochter van Henrich de Roller. Hier is iets fout. Men trouwt als gereformeerd maar zou volgens geslachtsregister van Van Basten, Batenburg en Van Basten Batenburg tot 1700 katholiek geweest zijn.
Anna:
(1) trouwde [bron: Gelders Archief, Nederduits Gereformeerd trouwboek Lochem] met Gerrit Wussinck. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-01-1666 in Lochem [bron: Gelders Archief, Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem trouwboek 1665-1697].
Notitie bij het huwelijk van Anna en Gerrit: 17.12.1665 Gerrit Wussinck, sone van s. Henr. Wussinc en Anna-Sijbilla de Roller, dochter van s. Jan de Roller van Grol. Copulati coram .... 7 jan. Anno 1666.
Gerrit is een zoon van Hendrick Wussinck.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 26-12-1671 in ’s-Heerenberg en Ruurlo [bron: Gelders Archief] met Herman Creuwel. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-11-1671 in Lochem [bron: Gelders Archief, Nederduits Gereformeerde Gemeente Ruurlo 1670-1732].
Notitie bij het huwelijk van Anna en Herman: 26.12.1671 den 26 decemb. - zijn door den bant des houwelijkx met attestatie an malkanderen verknocht - de E. Hermannus Creuwel, jongh-man en sone van zall. Reijnier Creuwel, met Anna Sijbilla de Rollers, wed. van wijlen Gerhard Wussinck.

Het huwelijk staat onder ’s Heerenberg als Hernica Sijbilla de Rollers met Hermannus Krouwel op 20-12-1671.

Beide vermeldingen in Gelders Archief.
Herman is overleden [bron: Gelders Archief].
Religie:
Nederduits Gereformeerd, later Rooms Katholiek.
Titel:
Baron.   [bron: Unser Bocholt 1963, 2 pp 16]
Familieregister:
pag. 194.
Kinderen van Anna en Herman:
1 Aleida Geertruid Creuwel [1.1.1.1.1], geboren in ’s-Heerenberg [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg]. Aleida is overleden op 03-04-1753 in Doesburg [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg]. Zij is begraven in Minnebroederskerk te Elten [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg]. Aleida bleef ongehuwd.
Familieregister:
pag. 194.
2 Gerharda Agnes Creuwel [1.1.1.1.2], geboren in ’s-Heerenberg [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Gerharda is overleden [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 194.
3 Reinerus Jodocus Creuwel [1.1.1.1.3], geboren in ’s-Heerenberg [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Reinerus is overleden [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 194.
4 Antonius Creuwel [1.1.1.1.4], geboren op 19-10-1779 in ’s-Heerenberg [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Antonius is overleden in 1755 in Doesburg, 23 of 24 jaar oud [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Religie:
Rooms Katholiek.
Familieregister:
pag. 194.
1.1.2 N.N. Weening (Weninck) is geboren [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo], dochter van Joost Weening (Weninck) (zie 1.1) en Ermgardt Agnes Imgro(u)ndt. N.N. trouwde [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo] met Antony Oveljonck.
1.1.3 Henrica Weening (Weninck) is geboren [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo], dochter van Joost Weening (Weninck) (zie 1.1) en Ermgardt Agnes Imgro(u)ndt. Henrica is overleden na 29-03-1652. Henrica trouwde vóór 26-03-1621 [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo] met Johan Elderinck. Johan is geboren vóór 26-03-1621, zoon van Johan Elderinck en Henrica Oeveljong. Johan is overleden vóór 29-03-1652.
Beroep:
vanaf 1621     Burgemeester (te Groenlo.)   [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo]
1.1.5 Sibylla Weening (Weninck) is geboren omstreeks 1612 in Groenlo [bron: Unser Bocholt 1962, pp 20], dochter van Joost Weening (Weninck) (zie 1.1) en Ermgardt Agnes Imgro(u)ndt. Sibylla is overleden in 1635, ongeveer 23 jaar oud [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo].
Religie:
Rooms Katholiek.
Overige:
Verhuizen naar Bocholt, Viehstrasse.
Sibylla trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-07-1632 in Vreden [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten] met Hendrick VII van Basten zu Hardenberg, ongeveer 24 jaar oud. Hendrick is geboren omstreeks 1608 [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten], zoon van Herman III van Basten zu Hardenberg en Wijchmoedt Huijssinck. Hendrick is overleden in 1655 in Münster ?, ongeveer 47 jaar oud [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten]. Hendrick trouwde later in 1637 [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten] met Richarda de Roller (±1607-na 1657).
Beroepen:
Burgemeester te Groenlo.
Advocaat, Grafflicher Bergschen Rhaedt, gevolmachtigde van de bisschop van Münster in 1652.   [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo]
Opleiding:
Universiteit.
Titel:
J.U.D.
Overige:
Koopt in 1637 samen met Henrick de Roller goed Efing ieder voor een gelijk deel.   [bron: Unser Bocholt 1962, pp 20]
Huwelijk met Sibylla Weening staat onder parenteel Weening.
Huwelijk met Richarda de Roller staat onder parenteel Geert de Roller.
Kind van Sibylla en Hendrick:
1 Michael I van Basten [1.1.5.1], geboren in 1633 in Bocholt.
Getuige bij:
24-06-1662     huwelijk Joost de Roller (1629-1666) en Sibylla van Basten (1641-1727)    [broer bruid]   [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten]
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 09-08-2016 19:30:18