Stamboom familie De Roller

Parenteel Joost? ten (de) Roller


Dit is een losse vermelding van Joost? ten (de) Roller waarvan onduidelijk is of het familie is van de hier beschreven De Rollers. Muschart maakt melding van Jan ten Roller die in de 17e eeuw burgemeester van Borculo is (fiche 84i, 9). In de doopboeken van Borculo wordt consequent het tussenvoegsel Ten gebruikt in plaats van De. Dit lijkt een indicatie te zijn dat het hier niet om familie van de De Rollers gaat.

De in het parenteel van Geert de Roller genoemde Joost de Roller (gehuwd met Sibylla van Basten) heeft een jongere broer Anthonius die hij in een proces in 1652 vertegenwoordigd (zie afbeelding 1).


Afbeelding 1. Joost als vertegenwoordiger van zijn broer Antoni
(bron: ECAL, 3028: Rechterlijk Archief van de Stad Groenlo, 1559-1811; 28: onvolledige processen 1560-1796)


Joost noemt zijn oudste zoon Johan Henrick en zijn 2e zoon Anthonius. Johan verwijst naar de vader van Joost en dat kan ook een Jan zijn. Antonius verwijst mogelijk naar een broer van Joost. Jost 2 heeft een jongere broer Anthonius. Het lijkt aantrekkelijk om de bovengenoemde Joost als dezelfde persoon te zien als Jost 2 in het hier gepresenteerde parenteel. Dit kan echter (nog) niet bewezen worden.

Joost heeft de burgerrechten van Groenlo. Aangezien Jost 2 in Borculo is geboren heeft hij de burgerrechten van Borculo. Het familieregister zorgt hier voor nog meer onduidelijkheid. Volgens dit register is Joost in Bocholt geboren (zie parenteel Geert de Roller). In de verschillende akten waarin Geert de Roller en Richarda de Roller worden genoemd worden verschillende tussenvoegsels gebruikt. Zowel te, ten als de komen hier voor. Als er ook een partner genoemd zou worden was wel duidelijk op wie het stuk betrekking heeft. In de doopregisters wordt alleen de vader genoemd waardoor er onduidelijkheid blijft bestaan. In het geval van Jan ten (de) Roller en zijn kinderen Jost, Gertrud en Anthonius geven de doopgetuigen niet meer duidelijkheid.

Het lijkt erop dat er in de eerste helft van de 17e eeuw in Borculo, Groenlo en Bocholt meerdere Jannen, Joosten en Anthonius'en rondlopen die als achternaam de/te/ten Roller hebben. Hierdoor is het onduidelijk hoe de familiebanden lopen. Daarom is het parenteel van Joost? ten (de) Roller hier als apart parenteel gepresenteerd. 'DE' staat tussen haakjes om de onduidelijkheid rond het gebruikte tussenvoegsel aan te geven.

Mocht iemand aanvullingen of tips hebben zoals de naam van de echtgenote of ouders dan verneem ik dit graag. Parenteel van Joost? ten (de) Roller

Parenteel van Joost? ten (de) Roller

1 Joost? ten (de) Roller. Joost? is overleden na 1636.
Notitie bij Joost?: Naam beredeneerd. Eerste zoon van Jan heet Jost. Als deze zoon naar zijn opa vernoemd is, is de opa een Jost of Joost.
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonius ten (de) Roller (geb. 1636) [zie 1.1.4]    [grootvader vaderszijde]
Kind van Joost? uit onbekende relatie:
1 Jan ten (de) Roller. Volgt 1.1.
1.1 Jan ten (de) Roller, zoon van Joost? ten (de) Roller (zie 1). Jan is overleden na 18-09-1636.
Notitie bij Jan: Is dit de Jan ten Roller die burgemeester is van Borculo, zie aantekeningen De Roller van R.T. Muschart, fiche 84i, 9. Gezien de consequente vermelding van TEN als tussenvoegsel in de doopregisters lijkt het erop dat dit geen familie is. Echter ook in de akten waarin Geert en Richarda de Roller een rol spelen worden de tussenvoegsels ten, te en de door elkaar gebruikt. Hier zijn gelukkig ook partners genoemd waardoor duidelijk is op wie de akte betrekking heeft. De namen van de doopgetuigen maken in het geval van Jan ten (de) Roller (nog) niet duidelijk of het hier om familie gaat.
Beroep:
vanaf 1621     Burgemeester. (te Borculo. Waarschijnlijk is dit de Roller die Muschart noemt.)   [bron: R.T. Muschart fiche 84i, 9, De Roller]
Getuige bij:
geboorteaangifte Aarent van Oldenzeel (geb. 1627)
Jan trouwde met Onbekend.
Kinderen van Jan en Onbekend:
jost_1624.jpg
1 Doop Jost 1, 1624 (bron: doopregister Borculo 1616-1650)

1 Jost 1 ten (de) Roller [1.1.1] (afb. 1), geboren in Borculo. Bij de geboorteaangifte van Jost waren de volgende getuigen aanwezig: Tonnis van Eijbergen, Gört Görtjen en ? Jan Möll. Hij is gedoopt op 14-06-1624 in Borculo [bron: NH doopboek Borculo 1616-1665]. Jost is overleden vóór 23-10-1625 in Borculo, ten hoogste 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jost: Geschat


Jost_1625.jpg
2 Doop Jost 2, 1625 (bron: doopregister Borculo 1616-1650)

2 Jost 2 ten (de) Roller [1.1.2] (afb. 2), geboren in Borculo. Bij de geboorteaangifte van Jost waren de volgende getuigen aanwezig: ? Heronym?, Bartholdt van Hal en Dochter Henricksken? van Gorl? Hij is gedoopt omstreeks 06-11-1625 in Borculo [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl, NH doopboek Borculo 1616-1650].


gertrudt.jpg
3 Doop Gertrudt 1627 (bron: doopregister Borculo 1616-1650)

3 Gertrudt ten (de) Roller [1.1.3] (afb. 3), geboren in Borculo. Bij de geboorteaangifte van Gertrudt waren de volgende getuigen aanwezig: Herman Geverdinck, Gertgen van Hall en Dochter Jan Hasebroecks. Zij is gedoopt op 19-08-1627 in Borculo [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl, NH doopboek Borculo 1616-1665.].
Notitie bij de geboorte van Gertrudt: 19.08.1627 t'Selvige mhaal - heft Jan ten Roller sijn dochterken laten doopen ende is genoemt worden GERTRUDT. Gevader is gewest Herman Gerverdinck b. Gevadersche Gertgen van Hall ende Jan Hasebroecks dochter.


anthonius_1636.jpg
4 Doop Anthonius 1636 (bron: doopregister Borculo 1616-1650)

4 Antonius ten (de) Roller [1.1.4] (afb. 4), geboren in Borculo. Bij de geboorteaangifte van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Gossen Hoefkens, Magdalena Mattisch, Vader van moeder Nn en Joost? ten (de) Roller (ovl. na 1636) [zie 1] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op 18-09-1636 in Borculo [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl, NH doopboek Borculo 1616-1665].
Notitie bij de geboorte van Antonius: 18.09.1636 Dominica 14 trinit. - heft Jan ten Röller eenen soon doopen ende ANTONIUS noemen laten. Gevaderen sijndt gewest beide gevaders - sijn ende har - als Gossen Hoefkens. Gevadersche Magdalena Mattisch.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 23-12-2018 12:42:57