Stamboom familie De Roller

Genealogische sites, -instanties en overige bronnen


De gebruikte bronnen zijn bij de verschillende parentelen opgenomen. De op deze pagina genoemde genealogische bronnen zijn belangrijk geweest voor mijn onderzoek naar de familie De Roller. Een aantal instanties was zo vriendelijk om aanvullende informatie te leveren die niet op het internet beschikbaar is. Er zijn ook websites opgenomen met achtergrond informatie over verschillende, aan de genealogie gerelateerde, onderwerpen.

Instanties en instellingen voor stamboomonderzoek

-Aldfaer, stamboom software. Het programma waarin de stamboomgegevens zijn ingevoerd en waarvan de 'uitdraaien' op deze website worden getoond.
-Historisch Archief Keulen, een van de archieven met gegevens van de familie De Roller.
-Van Batenborgh Stichting te Groenlo. De Van Batenborgh Stichting heeft mij geholpen met informatie over oude De Rollers.
-Het tijdschrift Unser Bocholt. De delen uit de jaren '70 van de vorige eeuw bevatten bijdragen van Anna Lindenberg over families in het grensland, waaronder de familie De Roller.
-Stadsarchief Bocholt waar kopien van de DTB boeken zijn in te zien en men andere nuttige informatie heeft voor genealogisch onderzoek in het Nederlands-Duitse grensgebied.
-Centraal Bureau voor Genealogie, centrum voor familiegeschiedenis met de nodige nuttige informatie voor stamboomonderzoek.
-Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers met informatie over de Achterhoek en Liemers.
-Familysearch de website van de Mormonen met veel genealogische informatie uit onder andere doop-, trouw- en begraafboeken.
-Ga Het Na de website van het Nationaal Archief met digitaal toegankelijke informatie. Hier is ook informatie over personen te vinden.
-Het Gelders Archief met informatie over Gelderland die niet in de regionale archieven te vinden is.
-Genealogie online met zoekfunktie in aangemelde stambomen en fora voor stamboomonderzoekers.
-Geni.com. Hier zijn aangemelde stambomen te raadplegen.
-Heraldische Databank met gegevens over familiewapens.
-Nederlands Genootschap voor Heraldiek een stichting die de registratie van familiewapens verzorgt. Deze taak werd vroeger uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Genealogie maar is overgedragen aan het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.
-Nederlandse Genealogische Vereniging voor hulp en informatie over genealogisch onderzoek. Zij registreren ook familiewapens.
-Stamboomzoeker met online zoekfunktie in aangemelde stambomen.
-De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
-De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795. Met informatie over de Amsterdamse Vroedschap.
-Wie Was Wie de site met informatie uit de bestanden van de burgerlijkestand.
-Regionaal Archief Zutphen met de nodige informatie over Zutphen en omgeving.

Genealogische websites

-De website Oude Namen van Chritiaan Smis met veel betrouwbare informatie over het Amsterdamse patriciaat.
-Dutchgenealogy met genealogische informatie over personen in de streek rond Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk.
-Genealogie Domein met transcripties van doop- trouw- en begraafboeken uit de Achterhoek.
-Stamboom Groneman met de gegevens over de familie Groneman die via Johanna Theodora de Roller verwant zijn aan de familie De Roller.
-Genealogie Smallenburg met de gegevens van de familie Smallenburg die via Berendina Maria Bronwasser verwant zijn aan de familie De Roller.

Overige bronnen

Veel van de hieronder genoemde bronnen geven nuttige achtergrond informatie over de verschillende tijdsperioden. Hier zijn ook bronnen opgenomen die aanvullende genealogische informatie geven en bronnen die niet onder de eerder genoemde kopjes vallen.

-Beeldbank cultureelerfgoed met afbeeldingen van kadastrale kaarten uit de periode 1811-1832. Via provincie, gemeente en verzamelplan kunt u bij de detailkaarten komen. Ook zijn hier ander afbeeldingen en foto's te vinden, o.a. van gebouwen.
-Boekbindatelier Wim Gremmen heeft ons familieregister netjes gerestaureerd.
-Boeren, burgers en buitenlui, burgerkleding in Nederland van 1750 tot 1815 (Jolijn Geerdink 2006).
-Heerlijkheid Borculo een site met historische informatie over Borculo en omgeving.
-Epidemieën en plagen in Nederland 1500-2000. Een overzicht van rampen en plagen in Nederland gedurende de laatste 700 jaar met o.a. een doorverwijzing naar de publicaties uit de, niet meer actieve site, Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), over epidemieën en plagen onder mens en dier; gesorteerd op jaar.
-Meertens instituut met informatie over familienamen.
-Site met kaart met reconstructie van het middeleeuwse landschap Via deze site kunt u een beeld krijgen van het middeleeuwse landschap waarin uw voorouders leefden.


Een voorbeeld van de site; het 16e eeuwse Bredevoort, een van de woonplaatsen van mijn familie.

-Tijdperk van de grote ontdekkingen. Een overzicht op Wikipedia van de grote ontdekkingen.
-Biografie van Rien de Roller, Baarns beeldend kunstenaar.
-De Roller ambachtelijke vleesproducten is wegens gebrek aan een opvolger overgenomen door Group of Butchers. Voor zover ik nu weet zijn deze de Rollers geen familie.
- Scriptie over de kunstenaar Gerrit Jan Michaëlis "Gerrit Jan Michaëlis. Beperkingen en vrijheden van een kastelein in het Teylers Museum." Door C.A.R. de Jong (2011).
-Topotijdreis met hisorische topografische kaarten. Door in te zoomen komt u bij de 1:50.000 kaarten uit.
-Vicari Sancti Nicolai met informatie over de geschiedenis van de Vicari, en haar rol binnen de Achterhoek waaronder het stimuleren van talentvolle studenten.
-Watervragen. Een overzicht van de verschillende overstromingen en watersnoden die Nederland hebben getroffen.
-Watwaswaar.nl. Deze site is per 1 januari 2016 uit de lucht. Op de site stonden verschillende historische kaarten, luchtfoto's uit de 2e wereldoorlog en historische afbeeldingen. De scans van de kadastrale kaarten zijn via de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beeldbank cultureelerfgoed toegankelijk. De topografische kaarten zijn beschikbaar via Topotijdreis Wat er met de ander informatie zoals de luchtfoto's gaat gebeuren is nog niet duidelijk.