Stamboom familie De Roller

Welkom op de website van de familie De Roller


Deze website is het vervolg van derollerstamboom.16mb.com die via gratis hosting naar tevredenheid online was. De host heeft de gratis hosting opgeheven en daarom is de site verplaatst naar derollerstamboom.nl.

Genealogie familie De Roller


Inleiding

De hierna volgende pagina's geven een overzicht van de stamboom van de familie De Roller. De stamboom is gebaseerd op het familieregister 'De Roller' en gaat terug tot het jaar 1370, het geboortejaar van Lambert de Roller. Lambert de Roller is de stamvader van de hier beschreven familie De Roller.

Aanleiding voor het uitzoeken van de stamboom was het TV programma 'Verborgen Verleden' en het gegeven dat mijn oom dr. Jan de Roller in de jaren '70 van de vorige eeuw ook aan de stamboom heeft gewerkt. Mijn oom werkte vanuit zijn woonplaats Kaapstad aan de stamboom en door de afstand met Nederland zal dit zijn onderzoek niet makkelijk hebben gemaakt. Hoever hij met het uitzoeken was gevorderd was bij de aanvang van mijn speurtocht niet duidelijk, hij was toen al overleden. Eind 2011 ben ik gestart met het onderzoek naar de stamboom. In eerste instantie waren er geen gegevens van mijn oom. Na verloop van tijd kwamen er steeds meer losse stukken boven water. Dankzij internet is er nu een goede basis om aan verder te werken. De huidige stand van het onderzoek wordt op deze site gepresenteerd. Als er aanvullingen zijn zullen er updates plaatsvinden.

de De Rollers
De 'De Rollers' circa 1940. Van links naar rechts; Beb, Wim, Gerda, Jan, Loes, Ebelien en Rien


De basis van de stamboom wordt gevormd door het 'Familieregister De Roller' en de gegevens die mijn oom heeft verzameld. De met De Roller verwante families Van Sontsvelt en Abbing hebben een geslachtsregister bijgehouden (Voor Van Sontsvelt zie: Ecal, (ora Groenlo) 3017, 229 en voor Abbing zie: Collectie Steenbergen, Ecal, 1082, 284). De gegevens van deze geslachtsregisters zijn ook in de hier gepresenteerde stamboom verwerkt. De gegevens zijn, waar mogelijk, gecontroleerd en aangevuld met gegevens van eigen onderzoek. In de stamboom zijn circa 5000 personen opgenomen en ruim 700 familienamen.

Gerrit de Roller
Gerrit de Roller
(1894 - 1981)

Wilhelmina de Ruijter
Wilhelmina Frederika de Ruijter
(1898 - 1966)

Op deze website wordt de stamboom van de familie De Roller gepresenteerd. Er wordt ook ingegaan op de geschiedenis van het familieregister, de herkomst en betekenis van de naam De Roller en het door de familie gebruikte lakzegel. De in de stamboom opgenomen personen worden in de verschillende parentelen gepresenteerd en er is een index op de achternamen. Via deze index kunt u de kaartenbak met persoonsgegevens bekijken. Tot slot volgt een lijst met bronnen en andere, mogelijk, nuttige informatie voor genealogisch onderzoek.

Jan David Hendrik de Roller
Jan David Hendrik de Roller
(1867 - 1945)

Elisabeth Stilting
Elisabeth Stilting
(1865 - 1939)

Familieregister De Roller

Het familieregister bestaat uit het parenteel van Lambert de Roller en beschrijft de periode van 1370 tot 1847. Op grond van het handschrift lijkt het register door twee of drie persoon te zijn geschreven. De laatste datum die in het register is opgenomen is 1847. De oorsprong van het register, de auteur en/of opdrachtgever zijn niet bekend.

Elisabeth Geertruida Maria de Roller
Elisabeth Geertruida Maria Bartholome(i)-de Roller
(1816 - 1900). Foto: 1895
Anna Elisabeth Bartholomei
Anna Elisabeth Schiethart-Bartholome(i)
(1846 - 1913). Foto: circa 1890
(bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang BB-FA-Schiethart: Fotoarchief familie Schiethart)


Het familieregister was in het bezit van de heer Winold Abbing. De familie Abbing is via Geertruid Abbing verwant aan de familie De Roller. Uiteindelijk is het register via vererving in het bezit gekomen van de familie Groneman die via Johanna Theodora de Roller verwant zijn aan de De Rollers. De familie Groneman heeft het register in 2015 aan de familie De Roller geschonken. De volledige geschiedenis van het familieregister De Roller vindt u hier.


David van Sonsvelt Brink
Familieportret 1851: David van Sonsvelt Brink met zijn vrouw Witia Engelina Judith van Tright en hun zoon David van Sonsvelt.
David van Sonsvelt sr. is de achterneef en Witia is de achternicht van Jan David Hendrik de Roller (zie: parenteel Geert de Roller,
Schilder: Jan Hendrik van Grootvelt (1808-1855), bron: data.collectienederland)

Betrouwbaarheid gegevens

De stamboom De Roller beschrijft het parenteel van Lambert de Roller zoals dat in het familieregister is opgenomen. Dit deel van de stamboom heeft betrekking heeft op de periode 1370-1847. Waar nodig zijn deze gegevens aangevuld met nieuwere data. De periode 1847-heden is aan de hand van het onderzoek van Jan de Roller en eigen onderzoek als genealogie beschreven. Al de gegevens zijn ingevoerd in het stamboom programma Aldfaer.

Brink de Roller
Everdina Brink-de Roller
1770 - 1852
(bron: Collectie Faase)


In het familieregister zijn geen bronnen opgenomen en een aantal van de in het register genoemde familierelaties blijkt niet te kloppen. De fouten zitten met name in de gegevens die betrekking hebben op de periode voor 1600 (voor meer informatie zie het familieregister). In de op deze site gepubliceerde parentelen is in de bron aangegeven of de gegevens nog gecontroleerd moeten worden.

Bij overname van de hier gepresenteerde gegevens dient u deze zelf te controleren. Ik ga er vanuit dat u ook een verwijzing naar deze site opneemt. Indien u fouten vindt, aanvullingen heeft, relaties door middel van betrouwbare bronnen kunt bevestigen of vragen en opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag. Uw aanvullingen zullen in de stamboom worden verwerkt. In de contact gegevens is aangegeven hoe u mij kunt bereiken. Aan de op deze site gepubliceerde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Gertjan de Roller

Update: 19-11-2022
-Verhalen: Lambert Tieleman de Roller
-Parenteel Geert
Ontwerp: Matthijs, Gertjan